อนุทิน 146995 - ต้นโมกข์

ทักษะการฟัง: จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (Listening: Top down and bottom up) ตอนที่ 5

กิจกรรมการฟังจากล่างขึ้นบน (Bottom-up listening activities)

การเน้นสื่อการฟังสำหรับการเรียนที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในปีที่ผ่านมานี้มีการพัฒนาแต่กระบวนการจากบนลงล่าง (top-down) มีหลายเหตุในการทำสิ่งนี้ เพราะผู้เรียนสามารถที่จะฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขาอาจพบคำศัพท์หรือโครงสร้างที่ไม่คุ้นเคยได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์ที่น้อยมากๆจากเสียงที่ได้ยิน ถึงแม้ว่าความรู้เกี่ยวกับบริบทอาจไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้า และสุดท้ายเขาหรือเธออาจเสียสมาธิได้ แน่นอนว่าผู้เรียนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญมาก (low-level learners) อาจไม่รู้คำศัพท์หรือไม่รู้เกี่ยวกับภาษา มากมายนัก แต่พวกครูส่วนใหญ่ย่อมคุ้นเคยกับสถานการณ์ ซึ่งผู้เรียนที่พอมีความเชี่ยวชาญอยู่บ้างก็พลาดที่จะบ่งชี้คำในกระแสของคำที่พูดที่ติดกันเป็นพืดได้ (the stream of fast connected speech)กิจกรรมการสอนแบบล่างขึ้นบนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ที่เพียงพอ (enough linguistic elements) ในประโยคที่ได้ยิน ต่อมาจึงสามารถจะใช้กระบวนการแบบบนลงล่างเพื่อที่ฟังให้เข้าใจได้

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Catherine Morley. Listening: Top down and bottom up. http://www.teachingenglish.org.uk/article/listening-top-down-bottom?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 18 Jul 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)