อนุทิน 146892 - อาจารย์ต้น

คำนี้ออกเสียงเหมือนกัน แต่คนละความหมายกันนะครับ คำว่า straight จะแปลว่า โดยตรง ตรงไปตรงมา แต่ strait จะแปลว่า ช่องแคบครับ

จาก ภาษาอังกฤษจบในภาพ

เขียน 08 Jul 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)