อนุทิน 146790 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 2

1. ลำดับขั้นของความต้องการต่างๆของ Maslow

Abraham Maslow (1908-1970) เป็นนักจิตวิทยา ที่มีความสนใจในแรงจูงใจของมนุษย์ (human motivation) และพัฒนาการ (development) ในเอาสารปี 1943 ที่ชื่อ ทฤษฎีที่ว่าด้วยแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) เขาเสนอว่า มนุษย์มีความต้องการแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการตอบสนอง (motivated) เขาจัดวางความต้องการเหล่านี้เป็นขั้นๆ

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เช่น อาหาร,น้ำ, และการนอนหลับ

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เช่น การป้องกันจากการทุบทำลาย และการเจ็บตัวในรูปแบบต่างๆ

3. ความต้องการความรัก (love), อารมณ์รัญจวน (affection), และการเป็นเจ้าของ (belonging)

4. ความต้องการนับถือตนเอง หรือการยกย่องจากผู้อื่น (esteem)

5. ความต้องการการตระหนักรู้ตนเอง (self-actualization) หรือการเติมเต็มศักยภาพ

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 26 Jun 2016 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)