อนุทิน 146743 - ต้นโมกข์

4 สิ่งที่เลวร้ายกว่าการไม่สอนให้อ่านในชั้นอนุบาล ตอนที่ 6

3. การสอนที่เน้นแต่มาตรฐาน และการทดสอบ (Teaching that focuses on standards and testing) ครูจำนวนมากมักจะถูกกดกัน เพื่อการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบการทดสอบแบบมาตรฐานให้ผ่าน (standardized test) สิ่งนี้หมายความว่าการเน้นของครูจะให้เด็กสอบผ่าน แต่ไม่สอนไปตามพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ดังที่ครูคนหนึ่งได้รายงานไว้ “ฉันได้ดูการพิจารณางาน (job requirements)ว่าได้เคลื่อนย้ายออกไปจากตัวเด็ก, รูปแบบการเรียนรู้ของพวกเขา, ความต้องการทางอารมณ์ (emotional needs), รวมทั้งครอบครัว, ความสนใจ, และความเข็มแข็งที่เป็นปัจเจกบุคคล เพื่อไปเน้นแต่การทดสอบ, การประเมิน (assessing), และการให้คะแนน (scoring) แก่พวกเด็กๆ ...” การเคลื่อนที่นี้หมายความว่าแทนที่ครูจะเน้นที่การดูแล และพัฒนาเด็กๆให้เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ชั่วชีวิต แต่กลับมาเน้นที่มาตรฐานและไม่เป็นจริง (unrealistic) กับเด็กๆหลายคน

(ขอบคุณน้องแอร์ที่นำเสนอบทความที่ดีๆชิ้นนี้)

แปลและเรียบเรียงจาก

Gaye Groover Christmus. 4 Things Worse than Not Learning to Read in Kindergarten. http://www.huffingtonpost.com/gaye-groover-christmus/4-things-worse-than-not-lb9985028.html

เขียน 21 Jun 2016 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)