อนุทิน 146698 - Natthawut Sudsang

สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำรถรางประหยัดพลังงานกลับมาให้บริการนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป รณรงค์ลดการใช้พลังงาน มลพิษลดอุบัติเหตุ ตามแนวทาง (Green University) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำรถรางประหยัดพลังงาน กลับมาให้บริการแก่นิสิต และบุคลากร อีกครั้ง หลังจากที่ ได้มีการทดลองใช้เพื่อทำการเก็บสำรวจสถิติการใช้บริการรถรางฟรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 และได้เว้นช่วงการให้บริการระยะหนึ่ง พบว่ามีนิสิตมีความต้องการใช้บริการรถรางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว นำรถรางกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง จำนวน 5 คัน ซึ่งเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00 -20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 -17.30 น. โดยรถรางประหยัดพลังงาน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณข้างหอพักกุดรัง ภายในมหาวิทยาลัย วิ่งตามแผนผังเส้นทางที่กำหนด และกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ ซึ่งการวิ่งใช้เวลารอบละประมาณ ไม่เกิน 30 นาที และในช่วงเวลาที่ใช้บริการหนาแน่น เช่นในเวลา เช้า เที่ยง เย็น จะออกรอบให้ถี่ขึ้นรอบละไม่เกิน 5 นาทีทั้งนี้ ถือเป็นการช่วยลดโลกร้อน ลดการใช้นำมัน ลดปริมาณการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์เป็นการลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น (Green University) ต่อไปในอนาคต


เขียน 18 Jun 2016 @ 18:00 () แก้ไข 15 Jul 2016 @ 20:09, ()


ความเห็น (0)