อนุทิน 146665 - อาจารย์ต้น

ประโยคว่า Let's go dutch กับ Let's split the bill จะแปลว่า ต่างคนต่างจ่าย

ส่วนคำว่า It's on me, Let me treat you, It's my treat, My treat จะแปลว่า ฉันเลี้ยงเองครับ

เขียน 14 Jun 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)