อนุทิน 146572 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ทั้งสองคำจะแปลว่ามาก แต่ many ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ เช่น many dogs, many cats, and many fruits สำหรับ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้เอกพจน์เท่านั้น เช่น much water, much information, and much money ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)