อนุทิน 146572 - ต้นโมกข์

ทั้งสองคำจะแปลว่ามาก แต่ many ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ เช่น many dogs, many cats, and many fruits สำหรับ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้เอกพจน์เท่านั้น เช่น much water, much information, and much money ครับ

เขียน 06 Jun 2016 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)