อนุทิน 146571 - ต้นโมกข์

การเล่นอินเตอร์เน็ท ห้ามใช้คำว่า play internet ครับ แต่ให้ใช้คำว่า to surf the Internet หรือ to surf the Net ก็ได้ ส่วนคำว่า to be checking หรือ to be checking out หรือ looking at websites จะแปลว่า กำลังดูเว็บไซต์อยู่ครับ

เขียน 06 Jun 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)