อนุทิน 146518 - อาจารย์ต้น

คำว่า less กับ fewer แปลว่า น้อยกว่า ด้วยกันทั้งคู่

แต่ less ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น less water, less pollution, less money เป็นต้น ส่วน fewer ใช้กับคำนามนับได้ครับ เช่น fewer bottles, fewer flowers, fewer girls เป็นต้น

เขียน 01 Jun 2016 @ 18:48 () แก้ไข 01 Jun 2016 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)