อนุทิน 146336 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ถ้าเธอไม่อยากจะเรียน

ใครจะบังคับให้เธอเรียนได้

แต่ถ้าเธออยากเรียนแล้วหละก็

แล้วใครเล่าจะที่หยุดเธอได้!

………………….

(ดาลใจจากตุ๊ก ดวงกมล)

  เขียน:  

ความเห็น (0)