อนุทิน 146319 - prayat duangmala

วันวันนี้ที่โรงเรียนกำลังเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม..ประวัติศาสตร์ ฝนก็กำลังตกปอยๆ ครึ่มๆ ฟ้าก็ร้องเป็นครั้งคราว

เขียน 19 May 2016 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)