อนุทิน 146161 - ต้นโมกข์

การตอบว่า "สำเนาถูกต้อง" ตอบได้ 2 แบบครับ คือ 1. Certified true copy กับ 2. A copy of+ สิ่งของครับ

เขียน 07 May 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)