อนุทิน #146161

การตอบว่า "สำเนาถูกต้อง" ตอบได้ 2 แบบครับ คือ 1. Certified true copy กับ 2. A copy of+ สิ่งของครับ

เขียน:

ความเห็น (0)