อนุทิน 146161 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

การตอบว่า "สำเนาถูกต้อง" ตอบได้ 2 แบบครับ คือ 1. Certified true copy กับ 2. A copy of+ สิ่งของครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)