อนุทิน 146110 - พ.แจ่มจำรัส

การหยุดงานหลายวัน พอถึงเวลางานร่างกายเหมือนจะยังปรับตัวไม่ได้ รู้สึกหิว ง่วง เหนื่อย เพลีย

สรุปก็คือขี้เกียจนั่นเอง

ปรับใจใหม่สู้กับนิวรณ์ 5 ตัวนี้ที่ 3. ถีนมิทธะ

ท่านให้แก้โดยภาวนา อนุสติ 7 อนุสสติ 7 คือพุทธานุสสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ อุปสมานุสสติ และอาโลกสัญญา (แสงสว่างเป็นอารมณ์) เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเพียร (วิกิพีเดีย)

เขียน 03 May 2016 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)