อนุทิน 145939 - คนถางทาง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ช่วงนี้ชี้แนะ ๑)

ถ้าเราเป็นพราหมณ์ประจำรบ. นะ จะเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น ..”จันทร์ยุทธ์ ประชาโอ” ...จันทร์ยุทธ์ หมายถึงกระทำการ อย่างมียุทธศาสตร์ที่นุ่มนวล ดั่งแสงแห่งจันทรา ไม่กระด้างดั่งแสงแห่งอาทิตยา ...เมื่อทำดังนั้นแล้วประชาก็โอ เลย....ว้าววว...โอโอโอเค๊..เยสสสส

เขียน 23 Apr 2016 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)