อนุทิน #145895

"อนุทินที่ ๑๓๖๒"

เช้านี้ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศ.ป.ป. เทอม ๓/๒๕๕๙...ภาคบ่ายประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคลและศูนย์ IT เกี่ยวกับการจัดระบบงานของกองบริหารงานบุคคล

เขียน:

ความเห็น (0)