อนุทิน 145895 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๖๒"

เช้านี้ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศ.ป.ป. เทอม ๓/๒๕๕๙...ภาคบ่ายประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคลและศูนย์ IT เกี่ยวกับการจัดระบบงานของกองบริหารงานบุคคล

เขียน 21 Apr 2016 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)