อนุทิน 145623 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ "๑๓๕๐"

ช่วงเช้านี้...เตรียมต้อนรับบุคลากรของ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น,การประเมินค่างาน...มรภ.พิบูลสงคราม เป็นเพียง Practice หนึ่งที่ได้ลองปฏิบัติแล้วเท่านั้นเอง...ขอบคุณนะคะ

เขียน 05 Apr 2016 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)