อนุทิน 145581 - อาจารย์ต้น

ภาษาอังกฤษเป็นเพียงภาษา

มิใช่มาตรวัดสติปัญญาใดๆ (นะโว้ย!)

...........


เขียน 01 Apr 2016 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)