อนุทิน 145540 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๔๖"

เวทีชีวิต...โลกมนุษย์เปรียบเสมือนเวทีชีวิต...ที่มนุษย์แต่ละคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตโลดแล่นเป็นตัวละครในการแสดง...แต่เป็นการแสดงที่ใช้ชีวิตเป็นตัวสังเวยตั้งแต่เกิด จนถึงตาย...ซึ่งเปิดม่านแสดงตั้งแต่ลืมตา ปิดม่านลงก็ต่อเมื่อหมดลมหายใจ...นี่คือ เวทีชีวิตของมนุษย์

เขียน 29 Mar 2016 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)