อนุทิน 145534 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อนุทินที่ ๑๓๔๒"

ประสบการณ์...ในที่ทำงานยังคงต้องการ "ประสบการณ์" จากคนที่สูงอายุมาช่วยในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ...และก็ยังต้องการความรู้ ความสามารถจากเด็กรุ่นใหม่ ๆ...ทั้งหลายทั้งมวลต้องอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมถึงระยะเวลาที่เป็นตัวประสานให้ทุกเรื่องประสบผลสำเร็จ

  เขียน:  

ความเห็น (0)