อนุทิน 145533 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๔๑"

รู้สึกคิด...บางครั้งผู้ใหญ่...ก็สอนและสร้างค่านิยมให้กับเด็กๆ ในทางที่ไม่ถูกต้องนัก...เอ!!! ฉันมาถึงจุด ๆ นี้ ได้อย่างไร? คริ ๆ ๆ...ใช่หรือไม่? ที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ร่วมกันในสังคมปัจจุบันนี้...สำหรับผู้ใหญ่ต้องชี้แนะ ให้เหตุผลต่อเด็กตามหลักของความจริง...เด็กก็ควรฟังด้วยเหตุ ด้วยผล...

เขียน 29 Mar 2016 @ 12:13 () แก้ไข 29 Mar 2016 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)