อนุทิน 145418 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๒๖"

อนุทิน...ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาเขียนบันทึก เพราะงานในหน้าที่มากมาย...ขอเขียนเป็นเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย...ที่พอจะจับประเด็นมาเขียนบอกเล่าให้กันฟังเป็น "น้ำจิ้ม" ก็แล้วกันนะคะ...ระลึกถึงบ้านน้อยหลังนี้อยู่เสมอค่ะ...

เขียน 21 Mar 2016 @ 11:32 () แก้ไข 21 Mar 2016 @ 11:33, ()


ความเห็น (0)