อนุทิน 145262 - Weerayut Wichachai

ความหมายของการตามดูจิต

จิตคนเราไม่เร็ว

จะพอดีเมื่อรู้สึกพอดียินดี

แต่เมื่อใดเกิดตัณหาอยากตามดูจิต

มันจะดิ้นรนหลีกหนีอย่างรวดเร็ว

แท้จริงมันก็ไม่ได้ไปไหน

มันวนอยู่ในเรา

แต่มันพลิกแพลงเลี่ยงหลบ

ได้อย่างรวดเร็ว

เพราะมันก็รู้เหมือนกันว่า

ตัวที่กำลังจะตามมันก็คือตัณหา

ความอยากเห็นมันเพื่อโอ้อวดบ้าง

ความอยากเห็นมัน

เพื่อจะทำลายกรรมที่ยังไม่ได้ชดใช้บ้าง

ความอยากเห็นมัน

ทั้งที่ไม่เคยยินดีพอใจต่อมัน

ความรู้สึกอยากเข่นฆ่าทำลายล้าง

นั้นคือการพยายามดับตัณหา

เพื่อตัณหา

มันรู้ทันกันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

แท้จริงเธอควรละอุปาทานเหล่านั้นเสีย

ด้วยการยอมระงับดับตัวตนของเธอเอง

เมื่อเธอยอมดับได้แม้ตัวตน

มันก็จะไม่มีที่อาศัยลวงล่อ

มันจะหวั่นไหวและหมดอานุภาพล่อลวง

กลับมาเป็นเสมือนกบเชื่องๆในกำมือเรา

เริงเล่นกับชีวิตไปอย่างไรก็ได้

เมื่อตัวตนแห่งความทะยานอยาก

นั้นดับไปแล้ว

มันก็สนุกกับการรู้การเห็นอย่างแจ่มแจ้ง

มันจะดับก็มิได้เดือดร้อน

มันจะยังคงอยู่ก็มิได้เดือดร้อน

มันอาจจะยังคงเกิดอยู่

แต่มิได้เป็นอันตรายแก่จิต

การตามรู้ตามเห็นจึงจะเจริญยิ่งขึ้นไป

อย่างแจ่มแจ้งเหตุจนถึงผล

อย่างแจ่มแจ้งการเกิดและดับ


ประภา สันติ

เขียน 11 Mar 2016 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)