อนุทิน #145205

คนเราส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อเรียนรู้

ศาสดาเกิดมาเพื่อสอน

นักเรียนศูนย์กลาง เรียนกันไป ไม่มีจบ

เขียน:

ความเห็น (0)