อนุทิน 145205 - คนถางทาง

คนเราส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อเรียนรู้

ศาสดาเกิดมาเพื่อสอน

นักเรียนศูนย์กลาง เรียนกันไป ไม่มีจบ

เขียน 07 Mar 2016 @ 16:13 ()


ความเห็น (0)