อนุทิน 145205 - คนถางทาง

  ติดต่อ

คนเราส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อเรียนรู้

ศาสดาเกิดมาเพื่อสอน

นักเรียนศูนย์กลาง เรียนกันไป ไม่มีจบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)