อนุทิน #145134

"มรภ.จอมบึง"

ได้รับการประสานงานจากน้องเจ้าหน้าที่จาก มรภ.จอมบึงว่า...๕ เมษายน ๒๕๕๙ เตรียมต้อนรับ มรภ.จอมบึง...มาศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล ในการเข้าสู่ตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการ

เขียน:

ความเห็น (0)