อนุทิน 145120 - บุษยมาศ

"รูปร่าง - จิตใจ"

บางครั้ง...รูปร่างของคนเรา ก็ไม่สามารถเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า คนที่รูปร่าง หน้าตาดีจะมีจิตใจที่ดี...และก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ดี จะมีจิตใจไม่ดีตามไปด้วย...เพราะรูปร่าง - จิตใจแต่ละบุคคลมีทั้งดีและไม่ดี

เขียน 01 Mar 2016 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)