อนุทิน 145102 - บุษยมาศ

"สิ่งที่เห็น"

บางครั้ง...สิ่งที่เราเห็นก็ไม่เป็นไปตามที่ตัวเราคิด

เขียน 29 Feb 2016 @ 15:28 ()


ความเห็น (0)