อนุทิน #144880

การมีเจ้านายโง่เป็นทุกข์หนักยิ่งกว่ามีลูกน้องโง่ เพราะประการหลังยังสามารถสอนได้

-----------------คนถางทาง (กพ. ๕๙)

เขียน:

ความเห็น (0)