อนุทิน 144702 - ต้นโมกข์

การประหารอาชญากร กรณีข่มขืน

3. ต้นน้ำ เป็นส่วนของการให้การศึกษาดูแลอบรมบ่มนิสัย ส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็คือด้วยเรื่องเพศ (sex) เพศสภาพ (gender) และเพศวิถี (sexuality) จะทำตัวอย่างไร หากมีแฟน จะทำตัวอย่างไร หากคบกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นแฟนกันนานเท่าไร จึงจะจูบได้ ฯลฯ และควรมีการทำความเข้าใจระบบความคิดจิตใจของผู้ที่กระทำการข่มขืนผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นมาของผู้กระทำผิด เพื่อหาทางเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุ (ซึ่งมากกว่า 1 สาเหตุ) ที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งสามารถเติบโตมาถึงจุดที่ทำให้คิดและกระทำต่อผู้อื่นในลักษณะเช่นนั้น ซึ่งถ้าทำได้ ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวในการทำให้สังคมไม่อาจผลิตคนที่มีศักยภาพจะเติบโตไปเป็นผู้ข่มขืนหรืออย่างน้อยๆ คือล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่นขึ้นมาอีก

เขียน 04 Feb 2016 @ 08:40 ()


ความเห็น (0)