อนุทิน 14467 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไป๋บอกว่าเวลาอยู่ใกล้ access point แล้วรู้สึกร้อนหน้า เลยทดลองปิด wireless ใช้ต่อสาย LAN แทน (เพราะ ADSL router อยู่บนโต๊ะนี่เอง) รู้สึกหายปวดขา อุปทานหรือเป็นสาเหตุ?

เขียน 06 Jul 2008 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)