อนุทิน 144577 - บุษยมาศ

"กรรมการประเมินผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ"

ช่วงนี้...ทำหน้าที่ประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...จำนวน ๓ ราย ใช้เวลาช่วงเลิกงานในการตรวจประเมินผลฯ เพื่อนำผลและข้อสรุปทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมที่ มรภ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙...และในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทาบทามให้ไปช่วยทำหน้าที่วิเคราะห์การกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินค่างาน กรอบอัตรากำลัง ฯ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เขียน 27 Jan 2016 @ 15:29 ()


ความเห็น (0)