อนุทิน 144500 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"คุณธรรม - จริยธรรม"

จากที่ทำงานด้านบุคคลมานาน...สัมผัสได้ถึง...มนุษย์เรามักจะขาดเรื่องคุณธรรม - จริยธรรม ในเรื่องของการทำดี...วุฒิการศึกษาไม่สามารถบอกได้ว่า บุคคล ๆ นั้น เป็นคนที่ดีจริง ๆ...คุณธรรม - จริยธรรม...ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคน ๆ นั้น จริง ๆ...ยากแท้ที่ครูจะใส่เข้าไปในตัวเด็ก ๆ เพราะสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่รายล้อมตัวของพวกเธอ...ทำให้คุณธรรม - จริยธรรมในตัวของเธอเบี่ยงเบนไป

เขียน 24 Jan 2016 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)