อนุทิน 144251 - บุษยมาศ

"การพัฒนา"

ส่วนใหญ่...มนุษย์ทำงาน จะก้มหน้าก้มตาทำแต่งาน...แต่ขาดการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง...จากหัวหน้าส่วนราชการ...อาจเกิดจาก การขาดการเอาใจใส่...การเข้าใจระบบ...การรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของการพัฒนา...อาจเกิดจากคิดว่า...ไม่จำเป็นต้องพัฒนา ตนเองทราบแล้ว เหตุนี้อาจเกิดจากอัตตาที่มีอยู่ในตนเอง...จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคม ในเรื่องของการขาดความรู้ในเรื่อง "การพัฒนา"...ฯลฯ

เขียน 07 Jan 2016 @ 15:52 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์ หลายอย่างเรามีความรู้แต่ไม่รู้ลึกและจริงครับ ทำให้นำไปใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณทิมดาบ...ใช่เลยค่ะ