อนุทิน 144028 - บุษยมาศ

"ความคิดของเด็กรุ่นใหม่"

การทำงานในปัจจุบันนี้...บางครั้ง บางเรื่อง ฉันก็รู้สึกสนุก ๆ ในความคิดของเด็ก ๆ ยุคใหม่...ที่มีกระบวนการคิดที่มีเหตุ มีผล...โต้แย้งได้ตามหลักการความเป็นจริง...กล้าคิด กล้าแสดงออก...มีความขัดแย้งกับการกระทำเดิม ๆ...มีเหตุผลที่ลงตัว สามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบความจริงได้...เก่งมากค่ะ...นี่กระมัง ที่เขาเรียกว่า เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล กล้าพูด กล้าถาม ยามที่สงสัย...ซึ่งเด็กยุคนี้จะมีกระบวนการคิดไปอีกแบบหนึ่ง แตกต่างจากคนยุคเก่าที่กระบวนการคิดที่เป็นแบบอย่างไรก็ได้ ขี้เกียจคิด ไม่ค่อยโต้แย้ง...เก่งมากค่ะ จึงทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรไงค่ะ??? ทำให้ฉันเข้าใจเสมอมาว่า...ทุกวันนี้การทำงานอยู่ในกระบวนการของการ "พัฒนา" เสมอค่ะ

เขียน 22 Dec 2015 @ 16:12 ()


ความเห็น (0)