อนุทิน 144026 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อุปสรรคคือกระบวนการหล่อหลอม บ่มเพาะ สติปัญญา

เรียนรู้... ปฏิบัติการ กระชับพื้นที่ อคติ ๔ บนวิถีแห่ง(อาณาปาณ...)สติ...ปัจจุบัน

... รอบรั้วเนินผักหวานป่า เดินหน้ามาด้วยการป้องกันสัตว์เลี้ยง วัวควาย เป็ดไก่ ใช้ลวดหนามกับซาแลนส์ ลงแก้วมังกรตามเสารั้ว

... บัดนี้ พื้นที่เต็มไปด้วย หญ้าขจรจบ สาบเสือ และหญ้าไมยราบ มีผู้ช่วยกระชับพื้นที่มาแล้วด้านหนึ่ง พลอยพาพืชผักราบเป็นแถบ

... วันนี้ ยืนสงบนิ่ง ดูกายดูใจ... ชีวิตคือชีวิต พืชที่เห็นเป็นอุปสรรคภายนอกไม่ต่างจากอุปสรรคภายใน ใช่เลย...อคติทั้ง ๔ กลัว หลง รัก ชัง

ทำใจ...ในใจ เข้าใจ...แยบคาย "ควบคุม" ต่างจาก "ทำลาย" สมอง หัวใจ จิตวิญญาณ ละเอียด ละเมียดหลากมิติ ต่างระดับกัน

... กราบขอบพระคุณ แม่...ภูมิปัญญาของแม่ ที่นำพา สางปมไหม ปมด้ายมาแต่เล็ก เรียนรู้...เส้นสาย...โยงใย ล้วนมีที่มา...ทางไป...

ขอบคุณ...บทเรียนชีวิตวันนี้...วิถีแห่งสติ...เฉพาะหน้า (จากวันนั้น)...กว่าจะเป็น "ลายไหม...ของแม่"(จวบวันนี้)สู่..."ลายชีวิตหนึ่ง"!

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลายชีวิต...ค่อยๆเป็นไป...พืชไร่ สวน ป่า ล้อมนา... ข้าว ยา อาหาร...เป็นหนึ่ง พึ่งตน...พอเพียง นะ สาธุ

เขียน 22 Dec 2015 @ 13:18 () แก้ไข 22 Dec 2015 @ 19:33, ()


ความเห็น (0)