อนุทิน 143960 - บุษยมาศ

"ผู้ปฏิบัติธรรม"

จะค้นหาความทุกข์...หาความสงบ...ระลึกถึงความตาย...ชาตินี้ชาติสุดท้าย

เพิ่งทราบว่าตรงกับความรู้สึกของตนเอง...คริ ๆ ๆ...

เขียน 19 Dec 2015 @ 09:48 ()


ความเห็น (0)