อนุทิน 143661 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 7

ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยอาชญากรโดยกำเนิด (Born Criminal) ต่อ

ฐานคติของสำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม เปลี่ยนจากการให้ความสำคัญเรื่อง “อาชญากรรม” ของสำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค มาเป็นการให้ความสำคัญกับตัวอาชญากร” หรือ “ผู้กระทาความผิด” และ ลอมโบรโซเสนอให้พิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะความผิดที่กระทำ และควรแยกการจำคุกผู้กระผิดตามประเภทของอาชญากรรม

ราฟาเอล กาโรฟาโร (Raffaele Garofalo1852-1934) เป็นลูกศิษย์ของลอมโบรโซ เขาเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องอาชญากรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่เขาไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ลอมโบรโซเน้นเรื่องความผิดปกติทางชีววิทยาและร่างกายว่าเป็นเหตุให้บุคคลเป็นอาชญากร แต่เขาเห็นว่าเหตุที่บุคคลเป็นอาชญากรนั้นมาจากความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ ทฤษฎีของกาโรฟาโร มีข้ออ้างทางทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากรว่ามีลักษณะเดียวกับลัทธิดาวินชี่นิยม เขากล่าวว่า สังคมก็คือ “ร่างกายตามธรรมชาติ” (Natural Body) อาชญากรรมเป็นการกระทำผิดที่ “ต่อต้านต่อกฎธรรมชาติ” (against the of nature) ดังนั้น การกระทำผิดของอาชญากรจึงเป็นการต่อต้านธรรมชาติ

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 01 Dec 2015 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)