อนุทิน 143633 - บุษยมาศ

"ระบบบริหารงานบุคคล"

หากส่วนราชการไม่ร่วมกันสร้างระบบบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรมแล้ว...บอกได้เลย เตรียมตัวขึ้นศาลปกครองกันนะคะ...และการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล บ่อย ๆ มีส่วนสำคัญมากต่อการปฏิบัติงาน...ทุกเรื่องมีส่วนทำให้มีทั้งข้อดี - ข้อเสียในการปรับเปลี่ยนระบบ...การหมุนเวียนงานเป็นสิ่งดี แต่ลูกน้องก็ต้องเก่งและแม่นระเบียบมาก ๆ...ไม่เช่นนั้น การเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการกองจะทำให้มหาวิทยาลัยสะดุดได้เหมือนกัน...และทำให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติงาน...การเปลี่ยนงานบ่อย มีผลดีในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้อำนวยการกองใช้อำนาจ...แต่จะไม่มีผลดี หากผู้อำนวยการกองผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรม...รู้กฎ ระเบียบย้อนหลังอย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ มองงานครอบคลุม...ทุกเรื่องมีดี มีเสียในตัวของมันเอง...เช่นตามคำสอนของพุทธศาสนาฉันใด ก็ฉันนั้น...ทุกเรื่องราวขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติมากกว่า...ไม่ได้ขึ้นอยู่กับงาน

เขียน 30 Nov 2015 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)