อนุทิน 14343 - กวิน

กวิน

สวัสดีครับคุณหมอจริยา  @14053 
เพลงเพราะ+ความหมายดีแต่ตอนนี้ผมเป็น Drácula  เลยเริ่มกลัว sunshine :P

สวัสดีครับอาจารย์ wwibul  @14238   
ขอบคุณสำหรับ version conflict ในกลอนพระอภัยมณี ว่าด้วยเรื่อง metabolic syndrome เป็นความรู้ในเชิง วรรคดีปริทัศน์ ดีแท้

สวัสดีครับคุณพี่ Sasinanda  @14249  ทุกวันนี้ผมมองเห็นรุ้งในฟากฟ้าผมก็มักที่จะระลึกถึงเนื้อหาในคำกลอนสุนทรภู่ (ซึ่งสุนทรภู่คงรับแนวความคิดนี้มาจาก พุทธสุภาษิต) สรุปได้ดังนี้

1.จิตใจมนุษย์คดเคี้ยวเลี้ยวลดเหมือนดังเถาวัลย์ ลึกล้ำกว่าน้ำในมหาสมุทร
2.ผู้ที่รักและหวังดีกับเราอย่างบริสุทธิ์ใจก็คือพ่อแม่(พี่น้อง) 
3.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.)
4.ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน ตนแชเชือนใครจะช่วยให้ป่วยการ
 (อตฺตนา โจทยตฺตานํ)
5.ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า (นิสมฺม กรณํ เสยฺโย)
6. แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ (อย่ารักแบบไม่ลืมหูลืมตา)
7.ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ (ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย)
8.รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

เขียน 05 Jul 2008 @ 16:43 () แก้ไข 21 Jul 2008 @ 09:39, ()


ความเห็น (0)