อนุทิน 143421 - เพชรน้ำหนึ่ง-วันนี้..กับงาน.....เวที...แผนชุมชน..วังควง/ท่าไม้..
-ตามนโยบาย..เสนอแผนพัฒนา...
-1.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
-2.สร้างงานสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหารในชุมชน
-3.สร้างโอกาสปรับโครงสร้างการผลิต
-4.ให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง
-หลักเกณฑ์มากมาย..เหมือนกันนะ...นโยบาย...
เขียน 18 Nov 2015 @ 09:54 () แก้ไข 18 Nov 2015 @ 09:55, ()


ความเห็น (0)