อนุทิน #143346

"สัจธรรม"

ในโลกนี้...มีทั้งคนชอบเราและไม่ชอบเรา

ต่อให้เราดีแค่ไหน...คนที่ไม่ชอบเรา ก็ว่า "เราไม่ดี"

ต่อให้เราไม่ดีแค่ไหน...คนที่ชอบเรา ก็ว่า "เราดี"

ซึ่งเป็นสัจธรรม...จึงควรปลงและปล่อยวาง

เขียน:

ความเห็น (0)