อนุทิน 143332 - บุษยมาศ

"การพัฒนา"

การพัฒนา เกิดจากหลายองค์ประกอบ อาจเกิดได้จากการเรียนรู้...จากเอกสาร ตำรา จากเครือข่าย จากต้นแบบ จาก Best Practice

เขียน 13 Nov 2015 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)