อนุทิน 143264 - บุษยมาศ

"ความกล้า"

การแสดงความกล้า...เป็นการแสดงออกถึงการกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง...อ่อนน้อมถ่อมตน...กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง...รู้จักกาลเทศะ...รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร...ให้เกียรติผู้อื่น...เข้าใจคนอื่นได้ดี...

เขียน 09 Nov 2015 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)