อนุทิน 143262 - บุษยมาศ

"การฝึกตนให้มีคุณธรรม"

บางคนบอกว่า...ปัจจุบันหาดูคนแบบนี้ได้น้อยมาก เพราะไม่ค่อยมีให้เห็น...การกล้าแสดงออกในการพูดจริง ทำจริง...การมีความจริงใจ การบอกเหตุและผล...การกระทำให้ดูในสิ่งที่เป็นจริง เป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรม...ฝึกไปพร้อม ๆ กับการเป็นคนกระทำตนให้เป็นมิตรต่อผู้อื่น ให้อภัยผู้อื่น ไม่ซ้ำเติมผู้อื่น การคอยช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์มาสู่ตนเอง คิดถึงผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลัก

เขียน 09 Nov 2015 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)