อนุทิน 143218 - วรารัตน์

วันนี้ไดรับการติดต่อจากพระเถระ ว่าสายสวนปัสสาวะหน้าท้องใกล้ตันแล้ว ขอให้เปลี่ยนให้ด้วย นับดูแล้วเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แล้วปกติต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์ จึงทำการประสานด่วนพรุ่งนี้จัดทีมพยาบาลไปเปลี่ยนให้ที่วัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คงต้องมีการเตือนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เขียน 05 Nov 2015 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)