อนุทิน 143213 - วรารัตน์

วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับเลขามูลนิธิ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ บริจาคเงินเข้ามูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นจำนวน สองล้านบาท ผลลัพธ์ ของการให้บริการพระภิกษุอาพาธ ท่านบอกว่าเห็นผลงานการดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก


เขียน 05 Nov 2015 @ 23:05 () แก้ไข 05 Nov 2015 @ 23:15, ()


ความเห็น (0)