อนุทิน 143206 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันนี้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งผ่านมานานแล้ว ด้วย ผอ.ต้องการให้ได้รับเป็นเกียรติ เป็นศรีต่อวงศ์ตระกูล จึงได้หาแฟ้ม ก.พ. ๗ มาแนบหลักฐานพร้อมกับครูในโรงเรียนด้วยกัน

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เหรียญดื้อ….ฮา..!

คุณมะเดื่อ “ ดื้อ “ มาใกล้ ยี่สิบปีแล้ว….๕๕๕

ดื้อจริงๆครับ..ด้วยรักและผูกพันกับเด็กๆๆ