อนุทิน 143204 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์ชีวิต"

ยิ่งอายุมากขึ้น...เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเข้ามาหาตัวเรามากขึ้น...ทำให้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมีมากขึ้น...รวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มีมากยิ่งขึ้น...อาจมีทั้งประสบการณ์ ฯ เหมือนและไม่เหมือนกัน

เขียน 05 Nov 2015 @ 12:20 ()


ความเห็น (0)