อนุทิน 143184 - บุษยมาศ

"การกระทำดี - ถูกต้อง"

ไม่ว่าสิ่งใด ๆ จะเกิดขึ้น...เพียงแต่เราได้กระทำดีและดีที่สุด...ถูกต้องที่สุด ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใด ๆ จะเข้ามากระทบต่อตัวของเราเอง...ยึดมั่นในคุณความดีและสิ่งที่ถูกต้อง...เราไม่ได้เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง แต่เราทำเพื่อส่วนรวมของส่วนราชการ...ตามหลักของกฎหมายราชการ...หากกระทำการใด ๆ โดยยึดส่วนรวมเป็นหลักก็อย่าไปกลัวสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ที่จะมาทำลายเราได้...เพราะดูที่เจตนา

เขียน 04 Nov 2015 @ 14:50 () แก้ไข 04 Nov 2015 @ 14:53, ()


ความเห็น (0)