อนุทิน 143145 - ต้นโมกข์

16. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: หน้าที่นิยมโดยสรุป

ทุกทฤษฎี ถึงแม้จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือวิพากษ์สังคม แต่ก็ต้องมีข้อเสียเป็นของธรรมดา ข้อเสียของทฤษฎีหน้าที่นิยม หรือโครงสร้าง-หน้าที่นิยม มีด้วยกัน 1 ประการ ก็คือ การมุ่งหวังอธิบายให้สังคมมีสภาวะหยุดนิ่ง มีสมดุล มีเอกภาพ ไร้ความเคลื่อนไหว ซึ่งขัดกับความเป็นจริง เพราะสังคมวัฒนธรรมต่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียน 01 Nov 2015 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)