อนุทิน 142982 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

“หญิงไม่อยากมีสามี หาในโลกนี้หาไหน

อันปวงบุปผามาลัย เกลียดแมลงภู่ไซร้ฤามี

ควรจำธรรมดานาไร่ จักไม่รับคันไถใช่ที่

ฉันใดชาดานารี พึงมีสามีแนบตัว...”

น.ม.ส.

โปรดสังเกตว่า น.ม.ส. ใช้คำว่า พึง ซึ่งเป็นการแนะนำ มิใช่ ต้อง นะครับ 555+

  เขียน:  

ความเห็น (0)